Școala Gimnazială „Prof. Dr. Ion Anghel” Luciu

        Săpăturile arheologice atestau că zona actuală a comunei Luciu a fost locuită încă din epoca bronzului (2000-1200 î.Hr., sfârșitul neoliticului, începutul epocii bronzului), primele aşezări fiind identificate pe locul actualului sat Caragele. Obiectele de silex, ceramică și bronz descoperite în zonă sunt atribuite culturii Gumelnița. De asemenea, în zona satului Caragele, istoricii au identificat o necropolă ce ar aparține secolelor II – V d. Hr., iar în zona actualului sat Luciu au fost scoase la suprafață urme ale culturii Carpice. Obiectele de ceramică daco-romană descoperite în zonă confirmă, de altfel, teoria specialiștilor.

        Documentele de arhivă consemnează, la începutul sec. XVIII, existența unei înșiruiri de târle (târlași), de-a lungul șoselei de astăzi, mai precis pe traseul Caragele – Luciu – Largu. Târlașii erau păstori munteni care îşi organizau stânele în mici grupuri, relativ izolate, în apropierea drumului oilor (al transhumanței). Se pare că în jurul anului 1755, moșierul Cristache Chirculescu a grupat șerbii din zona Târlești lângă conacul său, astfel luând ființă satul. În 1860 moșia trece în proprietatea lui Alexandru Nicolescu, pentru ca, treizeci de ani mai târziu, în 1891, aceasta sa fie vândută moșierului și cunoscutului om politic Alexandru Marghiloman.

        În urma aplicării reformei agrare din 1920, moșia lui Alexandru Marghiloman este împărțită țăranilor localnici. Consemnată în hârtiile istorice ca așezare mai veche, satul Caragele era cunoscut pana în timpul lui Vodă Caragea, sub denumirea de Țuguiați. Acest din urmă nume se trăgea, se pare, de la căciulile negre cu țugui, pe care localnicii de aici le purtau pe cap. În timpul unui scurt popas făcut de domnitorul fanariot Vodă Caragea, acesta a hotărât ca de atunci satul sa poarte un nou nume: Caragele.

        Vatra satului Luciu a început să se contureze după 1755, când o parte din vechii târlași au preferat sa populeze malurile bălții actuale, veche de 250 ani. În opinia lor, malurile înalte cu stuf, sunt de fapt malurile râului Buzău, care ulterior si-ar fi schimbat cursul. Balta, poziționată în nordul satului Luciu, și-a păstrat de-a lungul timpului un luciu curat, fără iarbă, localnicii numind-o „luciul bălții” sau „lumina lacului”. Mai târziu, pornind de aici, locuitorii au dat propriului lor sat denumirea de Luciu.

           De meleagurile comunei Luciu se leagă si câteva nume importante. Este vorba despre finanțistul și omul politic Mușat Bivolaru, născut la data de 26 septembrie 1876 în comuna Caragele, biologul Ion Anghel, născut la data de 4 noiembrie 1934 în comuna Luciu și despre interpretul de muzică populară și compozitorul Ștefan Lăzărescu, născut la data de 18 iunie 1913 în satul Caragele.

              În perioada 1950 – 1968, comuna Luciu a fost cuprinsă în Raionul Pogoanele, cu sediul administrativ în actualul oraș Pogoanele.

        Din 1968, după aprobarea Legii nr. 2 privind organizarea administrativ-teritorială a României (în vigoare și în prezent), s-a revenit la sistemul de organizare pe 2 paliere: județ și oraș-comună și, până în anul 1989, Luciu a fost comuna componentă a județului Buzău.

             La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Câmpul a județului Buzău, și era formată doar din satul de reședință, cu 910 locuitori ce trăiau în 145 de case. În comună funcționau o moară cu aburi, o cășerie, 2 stâne, o școală cu 24 de elevi (dintre care 4 fete) și o biserică. Comuna și satul și-au luat numele de la balta înconjurată de stuf și cu mijlocul curat. În acea perioadă, satul Caragele forma o comună de sine stătătoare, în aceeași plasă, având 700 de locuitori ce trăiau în 144 de case; în comuna Caragele funcționa o școală cu 37 de elevi și o biserică.

            În 1925, cele două comune se găseau în aceeași configurație și în aceeași plasă, comuna Luciu având 1113 locuitori, iar Caragele cu 860.

           În 1950, cele două comune au fost arondate raionului Pogoanele din regiunea Buzău și apoi (după 1952) raionului Buzău din regiunea Ploiești. În 1968, comuna Caragele a fost desființată și inclusă în comuna Luciu, care a fost arondată județului Buzău, reînființat.

 

Copyright © 2022 scoalaluciu.ro. All Rights Reserved.

Powered by WordPress